Bazgroszyt

Co motywuje dzieci do nauki?

Co motywuje dzieci do nauki?
  
Wysiłek związany z uczeniem się daje dużo satysfakcji i zadowolenia, jeśli jest zakończony sukcesem. Szczególnie ważne jest by dzieci dostrzegały postęp w uczeniu się – jego brak jest wysoce dla dziecka frustrujący.
Postęp w nauce nie oznacza jednak po prostu znajomości poprawnej odpowiedzi lub nawet podpowiedzi. Satysfakcje przynosi wysiłek związany z rozwiązaniem problemu.
 
Badania pokazują, że czynnikiem kluczowym  dla podtrzymania uwagi dziecka jest skala trudności problemu: ani za łatwy, ani za trudny. Ciekawość pcha dzieci do badania nowych pomysłów i problemów, ale kiedy to już robią, ich umysł szybko ocenia ile wysiłku umysłowego będzie potrzebne, aby rozwiązać problem. Jeśli za mało lub za dużo, dzieci przestają pracować nad znalezieniem rozwiązania.  Najczęściej znudzenie nauką wynika ze zbyt dużej trudności rozwiązania zadania. Pamiętajmy też, że zainteresowanie dzieci tematem rozbudzają nie odpowiedzi, lecz pytania.
 
 
Dlaczego łatwiej jest zapamiętać nowy materiał jeśli już coś wiemy o dziedzinie, której materiał dotyczy?
 
Dzieci, które już coś wiedzą o temacie, lepiej rozumieją nową informację o nim. Jeśli znają – choćby szkicowo – reguły gry w piłkę nożną, lepiej zrozumieją historię o mistrzostwach, piłkarzach i rywalizacji, niż dzieci, które na ten temat nie wiedzą nic. Wiedza przedmiotowa ułatwia czytanie, zapamiętywanie i myślenie dziecka. Im więcej dziecko wie, tym lepiej daje sobie radę z nowym materiałem edukacyjnym, tym krytyczniej go analizuje i dłużej go pamięta.
 

Dlaczego opowiadanie jest najskuteczniejszą metodą dydaktyczną?

Ludzki umysł jest idealnie skrojony do rozumienia i zapamiętywania opowieści; są one odmiennie traktowane przez pamięć człowieka niż inne typy materiału dydaktycznego, np. definicje, pojęcia. Organizacja tego co chcemy przekazać dziecku na podobieństwo opowiadań z pewnością pomoże mu zrozumieć materiał i go zapamiętać
Po pierwsze, opowieści są łatwe do zrozumienia, ponieważ dziecko zna ich strukturę. Opowieści są interesujące, ponieważ zapewniają poziom wnioskowania na średnim poziomie trudnośi. W końcu, opowiadania łatwo się zapamiętuje, ze względu na ich przyczynowo-skutkową strukturą.
 
Dlaczego dzieciom trudno jest zrozumieć rzeczy abstrakcyjne?
Abstrakcja jest – w pewnym sensie – celem nauczania. Rodzice i nauczyciele chcą, aby dziecko potrafiło zastosować szkolny materiał w nowych kontekstach i nowych sytuacjach, przede wszystkim tych pozaszkolnych. Wyzwaniem dla pedagogiki jest fakt, że dla umysłu człowieka, a zwłaszcza dziecka, abstrakcje nie są ważne. Umysł zdecydowanie preferuje konkret.
Bardzo często dzieci maja problem ze zrozumieniem nowych kwestii, zwłaszcza tych, które autentycznie są dla nich oryginalne, czyli zupełnie niepowiązane z tym, co dotychczas mieli okazję i sposobność opanować.
Dzieci rozumieją rzeczy, których dotychczas nie poznały przez powiązanie ich z rzeczami, których już się nauczyły, poprzez process analogii.
 
W jaki sposób praktyka czyni mistrza?
 
Nie sposób być biegłym z zadania poznawczego, bez intensywnych ćwiczeń. To właśnie praktyka czyni mistrza. Nie można zostać dobrym piłkarzem, kiedy  zawodnik ciągle koncentruje się na prowadzeniu piłki i sposobie jej uderzania. Procesy niskiego poziomu – takie jak te – muszą ulec automatyzacji po to, by zawodnik mógł się skoncentrować na procesach wysokiego poziomu, takich jak strategia gry. Podobnie nie można być dobrym z algebry, nie znając wielu faktów matematycznych na pamięć. Uczniowie muszą praktykować wiele rzeczy – dryl w nauczaniu jest niezbędny.
 
Jak Bazgroszyt wspiera naturalne mechanizmy uczenia się dzieci?
 
Stopień trudności zadania dopasowany do poziomu  umiejętności dziecka.
Bazgroszyt, dzięki otwartej formie ćwiczeń, naturalnie dopasowuje się stopniem i trudnością zadania do poziomu wiedzy i zaawansowania ucznia.  Pozwla  to dzieciom w różnym wieku rozwijać umiejętność twórczego myślenia, rysowania oraz doskonalić motorykę rączki.
Stymulacja myślenia poprzez zadawanie pytań.
Każde ćwiczenie w Bazgroszycie  stawia dziecku pytanie, które stymuluje je do łączenia elementów wiedzy, ktorą dziecko posiada  jak również szukania nowych rozwiązań i wymyślania rzeczy niemożliwych. Otwarte ćwiczenia w Bazgroszycie stwarzają możliwość wyboru wielu równorzędnych, prawidłowych rozwiązań.  Rodzice mogą pokazywać dziecku szerszą perspektywę i stymulować dzieci do poszukiwania innych rozwiązań, niż te które są oczywiste, czy przychodzą do głowy jako pierwsze.
Nieskończona liczba powtórzeń.
Karty z Bazgroszytu można wypełniać wielokrotnie – tak wiele razy jak wiele pomysłów rozwiazań rodzi się w głowie dziecka!
Rozwijanie wiedzy poprzez analogie do otoczenia znanego dziecku.
Bazgroszyt posługuje się elementami wiedzy doskonale znanymi dziecku – przyrodą, zjawiskami natury, otoczeniem rodzinnym dziecka. Na ich bazie zacheca dziecko do poznawania nowych zjawisk.
 
 
2015-07-30, Bazgroszyt
Posted in

Bądzmy blisko
Informacje dodatkowe
Polityka ochrony prywatności


Radio Bajka
Projekt i realizacja Bazgroszyt.pl
Animagic. Magical EduTainment. Copyrights 2010-2014. All rights reserved