Zadania testowe

Zadania testowe mają formę przyjaznej zabawy.
Test złożony z 24 pytań pozwoli Ci zorientować się, czy Twoje dziecko osiągnęło taki poziom rozwoju intelektualnego, który pozwoli mu poradzić sobie ze szkolnymi zadaniami.

Pytania testowe odnoszą się do 7 kompetencji, które dziecko powinno opanować rozpoczynając szkołę. Należą do nich:

  • porównywanie przedmiotów,
  • analiza i synteza wzrokowa,
  • dostrzeganie prawidłowości,
  • matematyzowanie,
  • rozumowanie z uwzględnieniem następstwa zdarzeń,
  • orientacja w przestrzeni,
  • grafomotoryka.

 

Zobacz przykładowe zadania testowe: