Zadania testowe a podstawa programowa

 Typ zadańObszary z podstawy programowejUmiejetności z postawy programowejCzynności dziecka
  Porównywanie i znajdowanie różnic. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe). Znajduje szczegóły różniące rysunki.
  Porównywanie i dostrzeganie związków i prawidłowości. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. Grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne. Dokłada pasujący element.
  Umiejętność analizy i syntezy wzrokowej. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach. Zaznacza figury potrzebne do wykonania rysunku.
  Matematyzowanie Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. Liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego; ustala równoliczność dwóch zbiorów, a  także posługuje się liczebnikami porządkowymi. Wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych. Porównuje liczebność zbiorów. Oblicza wynik dodawania i odejmowania.
  Myślenie przyczynowo-skutkowe Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. Stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć. Ustala kolejność obrazków w historyjce obrazkowej.
  Orientacja w przestrzeni Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do w łasnej osoby, a  także w odniesieniu do innych obiektów. Potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru. Uzupełnia rysunek umieszczając elementy nad, pod, z  lewej i z prawej strony.
  Grafomotoryka (Test offline) Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania. Rysuje po śladzie, kontynuuje szlaczki, odwzorowuje proste rysunki.

 

Aby zapoznać się z pełnym brzmieniem Podstawy Programowej Przedszkoli pobierz dokument.