Program ćwiczeń

Po wykonaniu testu zaproponujemy dla Twojego dziecka program ćwiczeń w oparciu o kompetencje, które w teście wypadły najsłabiej. Panel jest tak przygotowany, że dziecko może samodzielnie grać w bezpiecznym środowisku.

 

panel dziecka