Jak przeprowadzić test?

Test składa się z 24 zadań. Zadania prezentowane są pojedynczo. Kolejne zadanie ukazuje się na ekranie dopiero po wykonaniu poprzedniego. Za każde prawidłowo wykonane zadanie dziecko otrzymuje 1 punkt. W podsumowaniu, poza zdobytą liczbą punktów, zawarta jest również informacja o umiejętnościach dziecka oraz wskazówki do ćwiczeń.

Ważne:

  • Zaproponuj dziecku test jako zabawę w detektywa, dzięki temu będzie miało do niego pozytywne nastawienie i nie będzie się martwiło tym, że czegoś nie potrafi.
  • Czytaj dziecku polecenia powoli i wyraźnie. Jeśli trzeba, powtórz je kilka razy, ale nie dawaj mu żadnych dodatkowych wskazówek.
  • Nie popędzaj dziecka, daj mu się spokojnie zastanowić.
  • Jeśli zrobi coś źle nie komentuj tego, nie proś, żeby zastanowiło się jeszcze raz.
  • Jeśli dziecko wykonało zadanie, wciśnij przycisk DALEJ, aby przejść do następnego zadania.
  • W czasie robienia testu nie otrzymujesz potwierdzenia, czy zadanie zostało zrobione poprawnie czy nie. Wszystkie poprawne i błędne odpowiedzi są zliczane i podsumowane w raporcie. Otrzymasz do nich dostęp po zrobieniu testu.
  • Na końcu przeczytaj dziecku część raportu „dla dziecka”.