Partnerzy

Wspierają nas firmy, którym bliska jest ideologia kształcenia dzieci w duchu zdrowego poczucia własnej wartości i rozwijania twórczego potencjału dzieci: