Czy warto pokazywać dziecku, że z czymś sobie nie radzimy?

Kilka słów o dawaniu dobrego przykładu dzieciom…

Metoda dawania dobrego przykładu nazywana bywa modelowaniem, uczeniem się przez obserwację, naśladownictwem.

Wszystkie dzieci mają ogromną tendencję do obserwowania zachowań osób dorosłych. One nie tylko obserwują, ale też bardzo często modelują nasze zachowania w sposób wręcz wzorcowy.

Mając na uwadze fakt, iż chcemy uczyć i wychowywać nasze dzieci w sposób właściwy, warto zastanowić się nad kilkoma sposobami dawania dobrych przykładów.

Okazywanie_uczuc_Bazgroszyt

  1. Mówienie wprost o naszych zmaganiach i trudnościach, które czasami musimy pokonać jako dorośli.

 Autentyczność naszego zachowania właśnie wtedy, kiedy musimy się z czymś uporać, uczy nasze dzieci, że nie zawsze wszystko układa się po naszej myśli, ale często mogą pojawiać się problemy, które trzeba pokonać i rozwiązać. Dzieci muszą zrozumieć, że nawet wtedy, kiedy mamy jakieś kłopoty, możemy również zwrócić się z prośbą o pomoc do innych. Wykazujemy wtedy inicjatywę i chęć działania, jesteśmy gotowi do przezwyciężania trudności.

  1. Pokazywanie dziecku świata wartości duchowych.

Od najmłodszych lat rozmawiajmy z dziećmi o kwestiach duchowych przeżyć. Niech dzieci widzą nasze praktyki duchowe. To może być modlitwa, medytacja lub inny rodzaj działalności duchowej. To bardzo ważne dla dzieci, aby rozumiały, że życie to nie tylko odnoszenie sukcesów, tych zewnętrznych, ale przede wszystkim kształtowanie siebie poprzez życie wewnętrzne.

  1. Pokazywanie, że myślimy i troszczymy się o innych.

Kiedy nasze dzieci widzą, że staramy się uczestniczyć aktywnie w życiu innych osób poprzez niesienie pomocy, empatyczne zachowania bądź okazywanie zainteresowania innym – dzieci uczą się, iż można poprzez pomoc poprawić życie innych osób.

  1. Staranie się, aby zawsze mówić dobrze o sobie samym w obecności dziecka.

Kiedy nasze dziecko słyszy: ,,nienawidzę siebie, ale ja jestem głupi, nic mi nie wychodzi, jestem do niczego’’ – dostaje jasny przekaz, że można siebie tak traktować i że do niczego się nie nadajemy.  Dzieci powinny zobaczyć, że rodzice są wyrozumiali dla swoich błędów czy słabości. Jeśli nawet coś nam się przydarzy i nam się to nie podoba, to nie jest to koniec świata i powód do obrażania siebie. Traktujmy się łagodnie, bądźmy wyrozumiali dla siebie samych. Ponieważ to, jak traktujemy siebie ma ogromny wpływ na to, jak traktujemy inne osoby.

  1. Wzajemne okazywanie sobie uczuć przez rodziców.

Jeśli chcemy nauczyć dziecko autentycznego okazywania uczuć i wyjaśnić,                                                  co to znaczy kochać, to musimy dać mu zobaczyć wszelkie możliwe do okazania gesty sympatii. Nie kryć miłości, ciepła, serdeczności, tylko właśnie ją okazywać wprost: gestem, czułymi słowami, przytulaniem się – to są obrazy, które dziecko powinno poznać, zobaczyć i doświadczyć w swoim najbliższym otoczeniu.

  1. Poruszanie kwestii budżetu domowego przy dziecku.

Wielu rodziców chce chronić swoje dzieci przed problemami finansowymi.  Myślę, że ważne jest przede wszystkim to, aby nauczyć dzieci, co to znaczy zarządzać właściwie finansami. Dobrze jest zacząć mówić o tym, czy coś jest drogie czy tanie, czy możemy sobie na to pozwolić, czy też może powinniśmy odkładać jakąś sumę na wybrany cel.

Poruszanie się po tematach finansowych powinno być naturalne i angażujące również dla naszego dziecka, np. odkładanie kieszonkowego na coś konkretnego, o czym dziecko marzy.

Finanse_dla_dzieci_Bazgroszyt

  1. Kształtowanie dobrych nawyków własnych.

Bardzo dobrym przykładem dbania o swoje ciało jest uprawianie jakiejś dyscypliny sportu. Biegając, ćwicząc, angażując się w ulubioną aktywność, uczymy tego samego dziecko. Dziecko obserwuje nasze poczynania, naszą wytrwałość i konsekwencję w działaniu. Nabiera przekonania, że sport to bardzo ważna kwestia, niezbędna dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Zainteresujmy nasze dziecko jakąś aktywnością, dajmy impuls do działania i dobry przykład do naśladowania.

  1. Uczenie się czegoś nowego i pokazywanie naszych zainteresowań.

Kiedy dziecko obserwuje, że rodzice lubią zdobywać wiedzę, podążają za swoimi zainteresowaniami, mają swoje pasje, aktywnie spędzają czas – uczą się również takiego modelu zachowania.

Mówmy otwarcie o tym, czego się nauczyliśmy, o czym czytaliśmy, w jakich wydarzeniach uczestniczyliśmy, co nas fascynuje, czemu lubimy poświęcać czas i zaangażowanie.

Wspolna_zabawa_Bazgroszyt

  1. Bycie twórczym rodzicem.

 Nie ulegajmy pokusie standardu, czasami zróbmy coś w sposób inny, niż dotychczas. Wykażmy inicjatywę w działaniu na rzecz czegoś zupełnie nowego. Wymyślajmy nowe sposoby np. malowania, gotowania, rysowania, grania na jakimś instrumencie. Takie działania są bardzo dobrym treningiem wymyślania innowacji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

10. Pokazywanie otwartości uczuć.

Niektórzy twierdzą, że demonstrowanie bezpośrednio naszych osobistych emocji, jak np. płacz, złość, czy przygnębienie, powinno się odbywać poza zasięgiem oczu dziecka.  Jest to nieprawdą. Im szybciej nasze dziecko zrozumie, że emocje towarzyszą nam zawsze i że mamy prawo je wyrażać na różne sposoby – tym lepiej będzie wchodziło w różne relacje z innymi osobami. Nauczy się mówić o tym, co samo przeżywa i komunikować we właściwy sposób.

 Życzę wszystkim rodzicom zawsze dobrych sposobów na dawanie jak najlepszych przykładów swoim dzieciom.

Dorota Rogulska, psycholog http://timelogic.pl