Bazgroszyt

Co z twórczym myśleniem?

E. Paul Torrance 
Koncepcja twórczego uczenia się
 
Podstawowym założeniem tej koncepcji jest teza, że każdy człowiek przychodzi na świat ze zdolnością do twórczego myślenia, a twórczość jest właściwością, którą można wyćwiczyć.
 
J.P. Guilford wyróżnił 5 cech twórczego myślenia:
  • wrażliwość na problemy – umiejętność dostrzegania problemów,
  • płynność – wytwarzanie jak największej liczby idei rozwiązań w obrębie jednej kategorii,
  • giętkość – to zdolność wytwarzania rozwiązań z różnych kategorii,
  • oryginalność – to zdolność wytwarzania niecodziennych, nieoczywistych pomysłów,
  • staranność, dopracowanie – zwrócenie uwagi na wszystkie szczegóły.
Twórcze myślenie rozwijają zadania otwarte, dające możliwość wielu  równorzędnych, prawidłowych rozwiązań, stwarzające okazję do syntezowania różnych elementów, wymyślania rzeczy niemożliwych.

Logiczne Myślenie BazgroszytBazgroszyt logiczne myślenieLogiczne Myślenie dla dzieci

Pakiet ćwiczeń dla ucznia rozpoczynającego naukę w szkole, które trenują umiejętność logicznego myślenia. Trening kluczowych kompetencji: odnajdywanie związków przyczynowych i logicznych, porównywanie i klasyfikowanie elementów.

Więcej materiałów znajdziesz w sklepie Bazgroszyt,  
logiczne myślenie dla dzieci 6-7 lat oraz
dla młodszych dzieci logiczne myślenie 4-5 lat

#Bazgroszyt 
 
2015-04-28, Bazgroszyt

Bądzmy blisko
Informacje dodatkowe
Polityka ochrony prywatności


Radio Bajka
Projekt i realizacja Bazgroszyt.pl
Animagic. Magical EduTainment. Copyrights 2010-2014. All rights reserved