Bazgroszyt

Co tu jest narysowane? - rysunek a rozwój umysłowy dziecka

Stefan Szuman podzielił proces rozwoju rysunku dziecka na trzy okresy:
  • okres bazgrania, czyli formowania się schematu,
  • okres schematu (ideoplastyka),
  • okres poschematyczny (rozwój w kierunku fizjoplastyki)
Dziecko zaczyna rysować w okolicy drugiego roku życia. 

Pierwsze bazgroty  składają się z dużych zygzaków, które są efektem wahadłowych ruchów całego ramienia. Później pojawiają się kształty drobniejsze, spirale i zawijasy odpowiadające rytmicznym ruchom w stawie nadgarstkowym. Z czasem  linie zaczynają tworzyć zamknięte, nieregularne figury. Dziecko nadaje im nazwy, co jest dowodem na to, że  myśli o tym, co rysuje . Ważnym świadectwem rozwoju są „głowonogi” będące pierwszą próbą rysunku postaci. Dziecko rysuje w tym okresie  wyłącznie z pamięci, z wyobraźni to, co wie o przedmiocie, i tyle, ile wie o przedmiocie w chwili rysowania.

Drugi etap – rysunku schematycznego, przypada między 6 a 12 rokiem życia.  Dziecko wytwarza najpierw niedoskonały schemat rysunku, który wielokrotnie powtarza, ulepsza i wzbogaca o szczegóły. Około szóstego roku życia dzieci zaczynają przedstawiać postać ludzką w ruchu. Ruch wyrażony jest w pierwszej fazie układem kończyn górnych. Są one wyciągnięte do przodu lub ułożone na boki. W następnej fazie dzieci uruchamiają kończyny dolne, za pomocą zgięcia nóg.
 
Trzeci etap – poschematyczny charakteryzuje się zwrotem z „wewnątrz” „ na zewnątrz”. Dzieci zaczynają dążyć do realistycznego odwzorowania rzeczywistości.  Szuman zwraca uwagę na to, iż w tym okresie dzieci często przestają samorzutnie rysować, ponieważ zaczynają widzieć, że przedmiot rzeczywisty wygląda inaczej niż na ich rysunku, a nie posiadają techniki i metod rysowania, żeby móc narysować go realistycznie.
2015-04-29, Bazgroszyt

Bądzmy blisko
Informacje dodatkowe
Polityka ochrony prywatności


Radio Bajka
Projekt i realizacja Bazgroszyt.pl
Animagic. Magical EduTainment. Copyrights 2010-2014. All rights reserved