Bazgroszyt

Dlaczego do przedszkola?

Dlaczego do przedszkola?
Nie ma wątpliwości co do tego, że przedszkole jest potrzebne każdemu dziecku jak rybie woda.
Zadaniem przedszkoli jest zapewnienie dzieciom właściwych warunków rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego, wyrównywanie ewentualnych braków i opóźnień w tym zakresie, przygotowanie dziecka do nauki w szkole oraz pomoc pracującym rodzicom w zapewnieniu dzieciom opieki wychowawcy. Tyle teoria.
Każde dziecko inaczej przyjmuje i przyswaja edukację przedszkolną. Każde dziecko czego innego od niej potrzebuje. Właśnie dlatego jest ona kluczowa dla wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka i nie należy jej w żadnym przypadku zaniedbywać.
Czas spędzony w przedszkolu jest twórczy, gdyż zajęcia zaplanowano tak, by stymulować rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka.
Wiek przedszkolny (3-6 lat) to okres wielkich oraz istotnych zmian rozwojowych w całym cyklu życia człowieka. Doświadczenia zdobyte w tym czasie są bardzo ważne, pozostawiają trwałe ślady w psychice, wyznaczają późniejsze postawy wobec siebie i innych a więc także wobec otaczającego świata.
Wiele międzynarodowych badań naukowych udowodniło, że im wcześniej rozpocznie się proces edukacyjny człowieka, tym łatwiej przystosowuje się on do późniejszego życia społecznego i lepiej sobie radzi z dalszymi etapami tego procesu.
W wieku przedszkolnym rozwój predyspozycji dziecka jest najintensywniejszy. Dotyczy to szczególnie działania dziecka w grupie, jego umiejętności komunikacyjnych oraz wyrażania emocji.
Upowszechnienie wychowania przedszkolnego. Ważne jest z uwagi na duże zróżnicowanie środowisk rodzinnych i lokalnych oraz na to, że w wielu rodzinach nie zapewnia się dzieciom korzystnych warunków rozwoju.
Zalety przedszkola:

Rozwija społecznie
Przedszkolna grupa stanowi społeczność, w której widać ludzkie charaktery, temperamenty czy zdolności. Grupa ma swoją dynamikę i zasady nią rządzące.
W tejże grupie poprzez wspólne zabawy oraz naśladownictwo dziecko uczy się pomagać innym, przeżywa pierwsze konflikty i pierwsze przyjaźnie. Uczy podporządkowywania się normom i nakazom.
Uczy się dzielić z innymi, czekać na swoją kolej, współpracować a także walczyć o swoje.
Naturalne relacje w grupie pozwalają doświadczyć a co za tym idzie zrozumieć, na czym polega współdziałanie. Dziecko nauczyć się może podziału pracy, wzajemnych ustępstw, cierpliwego czekania. Dziecko stopniowo uczy się więc jakie zachowania są akceptowane przez grupę, a jakie nie. Dowiaduje się bardzo dużo o grupie ale i o sobie. Bawiąc się spotyka nowych ludzi, zdobywa nowe doświadczenia. Czasem niestety dopiero w przedszkolu dziecko dowiaduje się, że nie wolno bić ani obrażać innych. Poznaje  jakie z tego mogą wyniknąć konsekwencje. Uczy się prosić o pomoc i za nią dziękować. Umie zastosować słowo „przepraszam”.
W przedszkolu dziecko poznaje często gry, zabawy i rzeczy, które w domu są dla niego niedostępne.

Uczy samodzielności
W domu rodzice często wyręczają dziecko w czynnościach życia codziennego. W przedszkolu na początku także oczywiście otrzyma pomoc, ale z czasem będzie musiało samo sobie radzić. Będzie ćwiczyć umiejętności i nabierać wprawy.

Rozwija ruchowo
W przedszkolu  dziecko może mieć szansę, by w sposób społecznie akceptowalny rozładować swoją dziecięcą energię. Ma szansę uczestniczyć w zajęciach z rytmiki, gimnastyki, tańca, brać udział w zawodach sportowych. Bawiąc się z rówieśnikami pozna zasady zupełnie nowych gier.
• Przygotowanie do szkoły


 
2015-07-30, Bazgroszyt
Posted in

Bądzmy blisko
Informacje dodatkowe
Polityka ochrony prywatności


Radio Bajka
Projekt i realizacja Bazgroszyt.pl
Animagic. Magical EduTainment. Copyrights 2010-2014. All rights reserved