Bazgroszyt

Emocje dzieci

    Emocje są ważnym składnikiem ludzkiego życia. Można powiedzieć, że jak przyprawy podnoszą jego smak. Dzięki nim przechowujemy w pamięci różne wrażenia, wspomnienia, wzruszenia. Dzięki nim nawiązujemy relacje z innymi. Dzięki nim możemy z kimś współodczuwać, rozumieć czyjąś sytuację i potrzeby. Emocje mogą być jednak destrukcyjne, jeśli pozwolimy im nadmiernie wybujać lub nie nauczymy dziecka ich rozpoznawać,  opanowywać i mądrze rozładowywać. Rodzice, którzy chcą „oszczędzić” swoim pociechom smutków, stosują często różne sposoby odwracania uwagi od  negatywnych emocji  lub rozmaite nagrody pocieszenia. Niestety w ten sposób pozbawiają dzieci komunikacji z własnymi emocjami i niezwykle ważnego „hartowania”, co czyni je bezbronnymi w sytuacji zetknięcia się z trudnościami życia, a tych z całą pewnością  nie będzie brakowało. 

    Ostatnio wiele się mówi o inteligencji emocjonalnej, czyli  umiejętności „wczuwania” się w  sytuację i reagowania w najlepszy możliwy sposób. Dzieci wychowywane „bezstresowo” nie maja szansy jej rozwinąć, ponieważ działanie całej rodziny skierowane jest na odbiór potrzeb dziecka, ono natomiast podąża za swoimi impulsami, nawet przez moment nie zastanawiając się nad tym, że inni ludzie też mają jakieś potrzeby i prawa. Trudno się spodziewać, że takie dziecko, gdy dorośnie, nagle zacznie wsłuchiwać się się w innych, będzie umiało wczuć się w ich emocje i właściwie je odczytać. 

    Myśląc o przyszłości swojego dziecka powinniśmy dbać o jego rozwój emocjonalny. Uczyć je rozpoznawać emocje własne i innych. Opanowywać wybujałe emocje i konstruktywnie je rozładowywać. Mogą nam w tym pomóc karty „emocjonalnego” Bazgroszytu, na których dziecko poznaje radości i rozterki bohaterów, może próbować wczuć  się w ich sytuację,  nazwać emocje jakie im towarzyszą, a następnie je narysować. W takim przypadku, poza funkcją edukacyjną, dzięki „przelewaniu” emocji na papier, rysunek może pełnić też ważną funkcję terapeutyczną. Pomaga „zwizualizować” wewnętrzny stan, uświadomić go sobie i zmniejszyć napięcie. Taki rysunkowy sposób podejścia do emocji jest dobrym sposobem na ich rozładowanie.

2015-07-22, Bazgroszyt

Bądzmy blisko
Informacje dodatkowe
Polityka ochrony prywatności


Radio Bajka
Projekt i realizacja Bazgroszyt.pl
Animagic. Magical EduTainment. Copyrights 2010-2014. All rights reserved